phạm vi

Thực hiện tại 63 tỉnh / thành trên cả nước

Triển khai tại 468 / 698 huyện toàn quốc, chiếm 67% và đang tiếp tục mở rộng

Một số huyện còn lại chưa triển khai (34%), vì: các huyện đảo, huyện mới tách dân số ít | các quận, thị xã nơi không có hệ thống loa phát thanh, hoặc đã có hệ thống nhưng lịch phát hạn chế nên hiệu quả không cao | các huyện thị không tiếp nhận quảng cáo, chỉ tuyên truyền | chưa có yêu cầu từ khách hàng

Hệ thống loa được triển khai trên mật độ dân số hơn 61 triệu người, chiếm 70% dân số toàn quốc

khu vực

Đông & Tây Bắc Bộ
 • Gồm 15 tỉnh thành
 • Dân số: 11.258.034, chiếm 13% dân số cả nước
  • Tổng dân số trong khu vực loa: 4,898,328 người
  • Tổng dân số Nam trong khu vực loa: 2,479,322 người
  • Tổng dân số Nữ trong khu vực loa: 2,470,295 người
 • Trên 30 dân tộc đang sinh sống
 • Đã triển khai và thực hiện quảng cáo loa phát thanh tại 15 / 15 tỉnh thành

Đồng Bằng Bắc Bộ
 • Gồm 10 tỉnh thành
 • Dân số: 19.393.715, chiếm 22% dân số cả nước
  • Tổng dân số trong khu vực loa: 14,559,039 người
  • Tổng dân số Nam trong khu vực loa: 7,161,222 người
  • Tổng dân số Nữ trong khu vực loa: 7,396,676 người
 • Trên 30 dân tộc đang sinh sống
 • Đã triển khai và thực hiện quảng cáo loa phát thanh tại 10 / 10 tỉnh thành

Bắc Trung Bộ
 • Gồm 6 tỉnh thành
 • Dân số: 10.546.063, chiếm 12% dân số cả nước
  • Tổng dân số trong khu vực loa: 13,893,989 người
  • Tổng dân số Nam trong khu vực loa: 6,661,760 người
  • Tổng dân số Nữ trong khu vực loa: 6,820,290 người
 • Có 25 dân tộc đang sinh sống
 • Đã triển khai và thực hiện quảng cáo loa phát thanh tại 6 / 6 tỉnh thành

Tây Nguyên
 • Gồm 5 tỉnh thành
 • Dân số: 5.088.375, chiếm 6% dân số cả nước
  • Tổng dân số trong khu vực loa: 2,731,522 người
  • Tổng dân số Nam trong khu vực loa: 1,648,917 người
  • Tổng dân số Nữ trong khu vực loa: 1,620,669 người
 • Có 46 dân tộc đang sinh sống
 • Đã triển khai và thực hiện quảng cáo loa phát thanh tại 5 / 5 tỉnh thành

Nam Trung Bộ
 • Gồm 8 tỉnh thành
 • Dân số: 8.762.159, chiếm 10% dân số cả nước
  • Tổng dân số trong khu vực loa: 8,764,800 người
  • Tổng dân số Nam trong khu vực loa: 4,321,616 người
  • Tổng dân số Nữ trong khu vực loa: 4,443,184 người
 • Đã triển khai và thực hiện quảng cáo loa phát thanh tại 8 / 8 tỉnh thành

Đông Nam Bộ
 • Gồm 6 tỉnh thành
 • Dân số: 14.115.157, chiếm 16% dân số cả nước
  • Tổng dân số trong khu vực loa: 6,563,654 người
  • Tổng dân số Nam trong khu vực loa: 3,185,510 người
  • Tổng dân số Nữ trong khu vực loa: 3,267,267 người
 • Đã triển khai và thực hiện quảng cáo loa phát thanh tại 6 / 6 tỉnh thành
 • Là tứ giác kinh tế trọng điểm, có hơn 100 khu công nghiệp, thu hút khoảng 400.000

Tây Nam Bộ
 • Gồm 13 tỉnh thành
 • Dân số: 17.226.717, chiếm 20% dân số cả nước
  • Tổng dân số trong khu vực loa: 14,048,390 người
  • Tổng dân số Nam trong khu vực loa: 6,485,963 người
  • Tổng dân số Nữ trong khu vực loa: 6,617,240 người
 • Đã triển khai và thực hiện quảng cáo loa phát thanh tại 13 / 13 tỉnh thành